Skapad av eldens flammor

Skapat av eldens flammor.

De tre keramikerna Jan-Åke, Anna och Börje tycker om konstföremål där eld och aska varit med och format uttrycket. Varje gång, efter att de har bränt, är det spännande att plocka ner dörren och se resultatet. Stora krukor, ansikten och urtidsväsen har fått sina slutliga uttryck. Deras konstverk är ofta brända samtidigt och konstnärerna upplever att de fortsätter sitt samtal på utställningen. De hoppas att betraktaren i en allt snabbare digital verklighet ska ges en upplevelse av kärlek till det långsamma skapandet.