Jan-Erik Svensson & Eva Ström Svensson

Jan Erik Svensson arbetar i ett oavbrutet målande utan slut, från mörker till ljus, utifrån skisser och minnesfragment tolkade som delar av förgänglighet – minne, natur, liv.
Utbildad på konsthögskolan Valand. Representerad av Malmö museum, Skövde konstmuseum.

Eva Ström Svensson visar akvareller.
STILL LIFE (stilleben på svenska) är uppställda föremål om används till att återge olika intryck eller uttryck. I sitt måleri har Eva intresserat sig för hur föremålen kan framträda i ljuset och ge en stillhet och stämning i rummet. Hon väljer föremål som inspirerar till att återge en känsla.
Efter uppväxt i Canada och USA, konsthögskolan Valand i Göteborg 1970-75 är Eva bosatt i Lundsbrunn tillsammans med konstnären Jan-Erik Svensson. Representerad av Göteborgs konstmuseum och  Skövdes konstmuseum.