Carina Köster

Carina Kösters måleri är intuitivt och skissartat, impressionistiskt med snabba penseldrag och förenklade linjer. Uttrycket drar åt det halvabstrakta hållet. Hon lämnar till betraktaren att färdigställa bilden och beröras av ljus och färg. Känsla i bilden är viktigt att fånga.
Det är en utövning där kunskap om teknik och material är en del och vad Carina vill uttrycka en annan  del. Båda delar är lika viktiga för henne i sitt konstnärskap.
Det är i arbetet med pigment, vatten, papper som berättandet uppstår. Carina tycker att det är en ynnest om betraktaren berörs av hennes bilder.
Carina har målat sedan barnsben, hon har en inredningsarkitektutbildning i botten och har arbetat
med gestaltning i 40 år.