Om

Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad.

Obs! Nya öppettider 2023 under våra utställningar;
Onsdag 16-18
Torsdag 16-18
Lördag 12-16
Söndag 12-16

Bladhska huset byggdes omkring 1870 av urmakare Wallin. På bottenvåningen hyrde man på den tiden ut lokalen till Skara Brännvinsbolag. I början av 1900-talet flyttade de till Klostergatan och istället blev speceriaffär i huset. Under en period fanns korgmakeri. 1970 köps huset av Skara kommun, under några år fanns kommunens turistbyrå i byggnaden men används utställningslokal.