Jubileumsutställning – 1942

Skara Konstförenings styrelse vill med denna utställning uppmärksamma vår då nybildade förenings första utställning som genomfördes i samarbete med Föreningen God Konst i Göteborg. Man kan säga att det var en viktig och framåtsyftande insats för konstlivet. Enligt katalogen ställde nitton konstnärer ut.

Konstnärer som representeras på
Jubileumsutställning ”1942”.

Brigitta Flink
Målarinna
1914-1999. Född i Skara
Utbildad på Valand
Representerad: Göteborgs konstmuseum,
Västergötlands museum och Skara kommun.
Utan titel, gåva av målarinnan, lån från Skara kommun.

Ivan Ivarson
Målare
1900-1939. Född i Göteborg, död i Paris.
Utbildad på Valand, studieresor till Frankrike, Italien och Danmark.
Representerad: Nationalmuseum, Göteborgs
konstmuseum och Länsmuseet Gävleborg m.fl.
Karin Parrow med luta (blyerts med rödkrita) och
St Georges, lån från Vänermuseet,
Lindahls konstdonation.

Ragnvald Magnusson
Målare
1904-1984. Född i Göteborg.
Utbildad på Valand, studieresor till Frankrike och Italien.
Representerad: Moderna Museet, Göteborgs
konstmuseum, Borås konstmuseum, Malmö museum och Länsmuseet Gävleborg
Vid bordet, lån från Vänermuseet,
Lindahls konstdonation.

Ragnar Sandberg
Målare och grafiker
1902-1972. Född i Sanne, Bohuslän.
Utbildad på Valand och i Frankrike i samband med studieresor. Professor i målning på Akademien 1949.
Representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum, Malmö museum m.fl.
Separatutställning, t.ex. i London 1949.
Kungens födelsedag, lån från Vänermuseet,
Lindahls konstdonation.

Erling Ärlingsson
Målare
1904-1983. Född i Stora Kil i Värmland.
Utbildad på Valand och i Paris och Spanien i samband med studieresor.
Representerad: Borås konstmuseum, Länsmuseet
Gävleborg och Karlstads museum. Har utfört en stor muralmålning i Årjängs tingshus.
Hönsen matas, lån från Vänermuseet,
Lindahls konstdonation.

Utöver de konstnärer som visas i vår utställning, ställde följande ut 1942:

Gudrun Arninge
Folke Andréasson
Inga Englund-Kihlman
Rudolf Flink
Åke Göransson
Kristian Lundstedt
Karin Parrow
Sigfrid Ullman
Nils Wedel