God jul!

Konstvänner!

Med Martin Hanssons utställning avslutade Skara Konstförening jubileumsåret 2022. Vår ambition har varit att erbjuda konstupplevelser för alla åldrar. Under rubriken ”Unga skapare med nya idéer” visade Therese Silfver, Emelie Björndotter och Hugo Ljungkvist sin konst på galleriet under sommaren. Barn 4 – 8 år var inbjudna till en teater- och cirkusföreställning ”Hej Hilma”; Hilma af Klint, en konstnär som i många sammanhang har varit aktuell under året. Vidare bjöd Konstföreningen medlemmarna på dokumentärfilmen ”Pompeji – syndens stad”, en stad vars historia har inspirerat konstnärer som Pablo Picasso.
Jubileumsutställningen ”1942” visades på Västergötlands museum och var på så sätt tillbaka till platsen för föreningens första utställning – ett modigt initiativ av styrelsen, nämligen att visa den mest moderna konst som kunde visas i landet 1942 och detta under brinnande krig. Utöver dessa arrangemang, har Konstföreningen visat sex utställningar på Bladhska galleriet.
Vi är också glada över att besökarantalet under året återgått till det som gällde före pandemiåren. Föreningen håller också ställningarna när det gäller medlemsantalet med flera nya medlemmar samt en fantastisk försäljning.
Skara Konstförening tackar Biograf Grand, Skara kommun, Västergötlands museum,
Skövde konstmuseum, Vänermuseet och Distrikt Skaraborg av Sveriges Konstföreningar för gott samarbete!

Nu ser vi fram mot nya intressanta konstupplevelser år 2023!

Våra medlemmar önskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Skara Konstförenings styrelse genom
Kerstin Lorentz