God Jul

Konstvänner!

Efter Konstföreningens omfattande firande av 80-årsjubileet förra året, har verksamheten återgått till mer sedvanliga aktiviteter. Årets utställare Heike Ahrends, Lars Johansson (retrospektiv utställning), Inger Wilhelmsson, Kerstin Hovemyr, Linn Karlsson och Peter Prütz visade på olika tekniker och uttryck. Skara kommun köpte konstverket ”Anmut – grace” av Heike Ahrends som ska placeras i Teglagården, det nya äldreboendet. Den 13 oktober invigdes ”Gälakvist” vid det nya seniorboendet ”Stinsen”. Martin Hansson, som är konstnären, ställde ut verket i sin utställning i Konstföreningens regi under jubileumsåret. Vidare köpte Västra Götalandsregionens konstenhet Linn Karlssons ”Oktober”.

Under året ägde Skaraborgssalongen rum på Skövde Konstmuseum. Konstföreningen inhandlade två verk till konstlotteriet; konstnärerna är Stig Seipel och Carina Bjurek. Vi kommer att lotta ut en mängd  konstverk. Konstföreningen har haft regelbunden kontakt med Sveriges Konstföreningar och styrelseledamöterna har deltagit i sammankomster som Skaraborgsdistriktet har anordnat. Vidare har ledamöterna besökt ett flertal konstutställningar för inspiration och konstinköp. I Konstföreningens styrelse är vi mycket glada över att Bladhska galleriet nu är färdigmålat. Galleriet har blivit en pärla i den viktiga miljön kring domkyrkan.

Årsmötet kommer år 2024 att äga rum på Västergötlands museum lördagen den 10 februari. Lotterivinsterna kommer att hänga i ”Verkstaden” i anslutning till Receptionen med början den 7 februari. Vi kommer att, tillsammans med nästa års program, skicka med en inbjudan med information om årsmötet.

God Jul och Gott Nytt År!

önskar

Skara Konstförenings styrelse
genom
Kerstin Lorentz
ordförande