Årsmöte och vinster!

Lördagen 4 februari samlades medlemmar i vår styrelse och förening för ett årsmöte, men även för utdelning av konstlotteriets vinster.
Det var en kylig dag men solen lyste och det blev en fin förmiddag.
Kerstin hälsade välkommen till mötet och läste bl.a upp verksamhetsberättelsen för 2022. Hon nämnde även våra fina utställningar vi har haft under jubileumsåret. Våra vänner i styrelsen, Bosse och Camilla avtackades och vi hälsade samtidigt välkommen till Lena och Sonja. När mötet var avklarat blev det tid för mingel och grillad korv.
Därefter blev det dags för utdelning av vinster, en och en fick vinnarna i sin vinstordning komma in för att i lugn och ro välja sin vinst. Jag tror att alla var nöjda och glada när dagen var slut.