Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte 2023!
Även detta året hålls mötet utomhus.

Tid: Lördagen den 4 februari, kl.11.00.
Var: Bladhska Galleriet, Skolgatan 1, Skara.

Föreningen bjuder på lättare förtäring.
Närvarolotteri!

Årets vinster visas 2 och 3 februari kl. 16 – 18 och lördagen den 4 februari kl. 10 – 11 på Bladhska Galleriet

Utlämning av vinsterna sker lördagen den 4 februari kl. 12.00
på Bladhska Galleriet.