Välkommen till årsmöte – 2024

Årsmöte 2024!

Välkomna till årsmöte, lördagen den 10 februari, kl. 11.30. I år kommer vi att vara i hörsalen på Västergötlands museum.
Det blir närvarolotteri med fina vinster och föreningen bjuder på kaffe/te.
Anmälan senast 1 februari 2024 till 073-599 73 89

Visning och utlämning av vinster i konstlotteriet.
Möjlighet att se alla konstverk för utlottning kan ske 7-10 februari på Museet i ”Verkstaden”.

Öppettider:
Onsdag -fredag kl. 10:00-17:00
Lördag 11:00 – fram till årsmötet.

Konstverken kan du även se här.

Val och utlämning av vinsterna sker lördagen den 10 februari kl. 12:30 i direkt anslutning till avslutat årsmöte.

Vinnare i konstlotteriet har meddelats via brev.