God jul!

Konstvänner!

 

Slutet på Konstföreningens verksamhetsår 2021 närmar sig med stormsteg. Vi kan summera året på ett positivt sätt! Efter att pandemien satte stopp för några utställningar år 2020, har vi kunnat genomföra samtliga planerade utställningar. Föreningen har haft en bra försäljning och det sker alltid ett givande utbyte av tankar med våra besökare.

 

Under året har vi beslutat att ansluta oss till Sveriges Konstöreningars webbportal med vår webbplats; det genomförs i början av år 2022 och adressen är www.skara.konstforeningar.se

Vidare har våra synpunkter tagits tillvara när det gäller att utveckla Jula Konsthotell.

Det kändes mycker hedervärt att vi fick förfrågan från tidskriften Konstperspektiv att medverka med en artikel om hur vi hade upplevt ”pandemiåret 2020” och hur verksamheten blev drabbad. Du hittar artikeln i nr 1 2021. Vår duktiga kassör Helene kunde också se till att vi fick ekonomiskt bidrag från Kulturrådet. Vi fick i det närmaste hela summan av utebliven provision. Skara kommun har också bidragit med extra ekonomiska medel.

 

Nu ser vi framåt mot jubileumsåret 2022! Tänk att föreningen har fungerat för konstens plats i 80 år! I styrelsen har vi, förutom ”basutställningarna”, planerat ett program under året. Vi har också ambitionen att utöka antalet konstverk av hög klass i lotteriet. Vidare ska vi öppna för att alla åldrar får ta del av konst. 

 

Skara Konstförenings styrelse önskar

 

God Jul och Gott Nytt År

 

Kerstin Lorentz

ordförande