Öppet samtal

Hur bråttom är det att ställa om jordbruket?

Konstnär Eva-Lill Nilsson berättar om sitt måleri och samtalar
med Magnus Gunnarsson, MP-Skara och Peter Sögaard, ledamot
i Regionfullmäktige och sakkunnig i jord, skog och vatten, om hur en
omställning till ekologiskt hållbart jordbruk kan se ut.
MP-Skara bjuder på fika!